تاکید یک نماینده بر کوتاهی در شفاف سازی طرح صیانت/ با شعار شفاف‌سازی به مجلس آماده‌ایم