فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره بازگشایی زاینده‌رود صحت ندارد

فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره بازگشایی زاینده‌رود صحت ندارد
اسفندیار امینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین با اشاره به فیلمی که درفضای مجازی منتشر شده است و از بازگشایی زاینده رود خبر می دهد، اظهار کرد: زاینده رود بازگشایی نشده است و این رواناب به علت هویج شویی در منطقه درچه در غرب اصفهان است. وی افزود: با توجه به اینکه ذخیره سد زاینده رود برای بازگشایی مناسب نیست درحال حاضر برنامه ای برای جریان زاینده رود در دستور کار نیست. دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: هرگاه تصمیمی برای بازگشایی زاینده رود در نظر داشتیم از طریق خبرگزاری های معتبر اطلاع رسانی خواهد شد. 48