اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مردم : بسته های اینترنت مان آب رفته!