اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گاز دادن در وعده خودرویی، ترمز کشیدن در اجرا!