طالبان: در حال مذاکره با امرالله صالح هستیم

طالبان: در حال مذاکره با امرالله صالح هستیم
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سهیل شاهین اظهار کرد: ما هیاتمان را برای مذاکرات به پنجشیر فرستاده‌ایم. بنا براین انتخاب به عهده آنهاست. اگر آنها آشتی را رد کرده و به سراغ درگیری بروند این تصمیم آنهاست. در آن مرحله ما مجبور خواهیم شد واکنش نشان دهیم. در غیر این صورت سیاست ما صلح و آشتی است. ما از قبل یک گروه از علمای مذهبی را برای مذاکره با آنها و حل این مساله از طریق گفتگو فرستاده‌ایم. سخنگوی طالبان همچنین تایید کرد که مذاکرات با صالح ادامه دارد. طالبان به گفته سهیل شاهین، طالبان امیدوار است که روسیه و دیگر کشورهای همسایه افغانستان به بازسازی این کشور کمک کنند. شاهین بیان کرد: ما با کشورهای همسایه شامل روسیه نه فقط الان بلکه برای سالهای زیادی رابطه داریم. همه آن را می دانند. ما این روابط را ادامه خواهیم داد و امیدواریم این روابط را تقویت کرده و قدرتمند تر کنیم و ما امیدواریم که آنها در بازسازی و ساختن افغانستان مشارکت داشته باشند. 311311