خبر مهم معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد نشست هیات دولت با مجمع استانها

خبر مهم معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد  نشست هیات دولت با مجمع استانها
 محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور در دیدار با نماینده ‌ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: تغییرات اساسی می تواند در کشور انجام گیرد ‌و نباید به وضع موجود اتکا کنیم که در این زمینه همکاری دولت و مجلس می تواند کمک کننده باشد. معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: پیشنهادات را در دولت دنبال می کنیم، اکنون فرصتی مناسب برای همکاری سه قوه است و برای بهبود وضع اقتصادی کشور الان می توان کارهای بسیاری می‌توان در حوزه اقتصادی و معیشتی و فرهنگی انجام داد که کرمان هم از این جهت ظرفیت فراوانی دارد و در جاهایی هم پیش قدم بوده است. وی تصریح کرد: گزارش اقدامات ۱۰۰ روزه دولت در بخش‌های مختلف در حال ارائه  شدن است، اما شاید به اندازه ای که کار شده اطلاع رسانی صورت نگرفته ومردم باید از این اقدامات مطلع شوند. جهت گیری بودجه استان‌ها به سمت عدالت و کاهش تورم است و ظرفیت های هر استان در آن لحاظ می شود. حسینی افزود: با حضور میدانی رییس جمهور به استان‌ها هم اولویت ها مشخص و کم کاری ها بررسی و تصمیمات خوبی گرفته می شود. کشور را از پشت مانیتور نمی‌توان اداره کرد بلکه با صاحب نظران این کار را انجام می‌دهیم و امیدواریم که به زودی هیات دولتی نشستی با مجمع استان داشته باشد. وی یادآور شد: مکتب شهید سلیمانی هم افتخاری برای استان کرمان است و کارهای فراوانی می توان در این خصوص انجام داد گرچه ایران دلبسته این شهید است اما در معرفی او انتظار بیشتر از کرمان است. حسینی بیان داشت: امیدواریم مراسم سالگرد سردار دلها با محوریت استان کرمان برگزار و تبدیل به برنامه ای هرساله برای کشور شود و برنامه های خوبی می توان برای معرفی ابعاد شخصیتی این شهید داشته باشیم. 217