ببینید | واکنش استاندار جدید آذربایجان شرقی به سیلی که در مراسم معارفه خورد