اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | پاسخ تصویری به یک اتهام جنجالی علیه علی کریمی