اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هتلی که سه لژیونر ایرانی در آن بودند ۱۲ متر زیر زمین فرو رفته است!