واکنش حامد لک به حواشی پیش آمده میان او و کریم باقری/عکس