اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توصیه عبدی به منتقدان بیانیه روحانیون حوزه درباره ضرورت منع ورود زنان به ورزشگاه ها