رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …خرید فوری کاندومالیاف بایکوویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …

اما و اگرهای فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولتی؛ ۱۰ برابر شدن فروش اموال دولتی قابل تحقق است؟