ببینید | واکنش تند وزیر ورزش به حواشی سفر یک تیم به خارج از کشور