تاکید نماینده مجلس بر احیای جهاد سازندگی/شفافیت اموال مسئولان مقدم بر شفافیت آراء است
معین‌الدین سعیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در رابطه با مطرح شدن مباحثی پیرامون احیا جهاد سازندگی، گفت: بعد از ادغام وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد، مشخصا هیچ ساختاری برای جهاد سازندگی تعریف نشد. از طرفی روستاهای ما هم‌اکنون مدیریت و مسئولیت واحد و مشخصی را ندارند که یک نهادی بیاید و تولی‌گری این بخش را داشته باشد؛ که مشاهده می‌کنیم این کم‌توجهی به روستاها باعث افزایش مهاجرت شده و ما پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی را داریم. همچنین مردم نیز یک سابقه ذهنی بسیار درخشانی را از جهاد سازندگی از اوایل انقلاب دارند. وی افزود: پیرو این موضوعات آیت الله رئیسی در چندین مورد موضوع احیا جهاد سازندگی را مطرح کردند تا از یک طرف هم برای توسعه روستاها نهاد مشخصی به عنوان متولی در نظر گرفته شود و از دیگر سو از ظرفیت جوانان جهادی کمک گرفته و استفاده شود تا بتوانیم گامی جدی و قابل توجه برای ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی در روستاهای کشور، مشابه همان مدلی که در ابتدای انقلاب جهاد سازندگی انجام داد، برداریم. سعیدی درخصوص سازوکار احیا جهادسازندگی، بیان کرد: مشخصا قرار است معاونتی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود و این اتفاق به شکل جدا شدن از وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود. پیش از این مباحثی وجود داشت و قرار بود وزارت توسعه روستایی جداگانه ایجاد شود که آن منتفی شد و اکنون بیشتر بحث جهاد است و ذیل وزارت کشاورزی خواهد بود. وی درخصوص پیش‌بینی از دستاوردهای چنین اتفاقی، خاطرنشان کرد: این می‌تواند خیلی مثبت و مفید باشد، ما این کم‌توجهی به روستاها را در استان سیستان و بلوچستان که تنها استانی است که جمعیت روستایی در آن بیشتر از شهری است، به عینه می‌بینیم که برای روستاها وجود یک ساختاری که مشخصا برای توسعه روستایی کار کند ضرورتی انکار ناپذیر دارد و لذا ما به این مساله بسیار خوشبین و امیدوار هستیم. نماینده چابهار در رابطه با مطرح شدن مساله «محرمانه بودن اموال مسئولین با توجه به قانونی که در مجلس دهم تصویب شد و بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت»، به خبرنگار ایلنا، گفت: من در جریان جزئیات این امر نیستم اما مشاهده می‌کنید در تمام دنیا بحث شفافیت اموال مسئولین را داریم. حتی به‌نظر من اکنون که موضوع شفافیت آراء نمایندگان دارد بحث می‌شود و قرار است که دوباره به صحن بیاید؛ به‌نظر من به طریق اولی این بحث شفافیت اموال شاید حتی مقدم بر شفافیت آرا باشد. وی همچنین تصریح کرد: نه تنها آراء بلکه اموال هم باید شفاف باشد. این موضوعی است که در تمام دنیا وجود دارد؛ حتی قانونی تحت عنوان «از کجا آورده‌ای؟» قبلا مطرح بود تا مشخص شود که مسئولین قبل از رسیدن به مسئولیت چه شرایط مالی داشتند و اکنون در چه شرایطی هستند. این در تمام دنیا وجود دارد و یک اصل انکارناپذیر است و من خودم پیشتاز این موضوع خواهم بود. 23219