اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رزمایش آمریکا و انگلیس در خلیج فارس
به گزارش خبرگزاری پرس اسوسیشن؛ ایران در ماه های اخیر ۲ بار چنین شناورهایی را توقیف کرده است. نیروی دریایی آمریکا به شرکت های کشتیرانی بازرگانی در خاورمیانه اعلام کرده که فعالیت شناورهای بدون سرنشین در منطقه ادامه خواهد یافت و به آنها در باره مداخله در عملیاتشان هشدار داده بود. این رزمایش و تعهد آمریکا به ادامه کاربرد شناورهای بدون سرنشین، هم زمان با تنش بالا با ایران برگزار می شود. به گفته تیموتی هاوکینز سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در خلیج فارس؛ در این رزمایش ۲ ناو جنگی آمریکایی و ۲ ناو انگلیسی و سه شناور بدون سرنشین سیلدرون اکسپلور شرکت داشته اند. 311311