محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTبهترین اموزشگاه زبان اسپانیایی …سرور اچ پی HP DL560 Gen9بهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …

شرایط پرداخت حقوق کارکنان دولت در سال آینده تغییر کرد
به گزارش خبرآنلاین در این تبصره آمده است؛ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی وقرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکمیا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شوند را در «سامانه پاکنا» ثبت یا به روز رسانی کنند. بیشتر بخوانید:  اعداد و ارقام مهم بودجه ۱۴۰۰/ از میزان افزایش حقوق تا معافیت مالیاتی در بخشی از لایحه بودجه تاکید شده است: درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. گفتنی است از خرداد ماه سال ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق این کارکنان فقط بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت می گیرد. همچننین از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به تمام کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌های و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه پاکنا ، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهائی انجام می شود. ۲۲۳۲۲۴