اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عصبانیت مهمان از حامد سلطانی روی آنتن زنده: نمی‌دانید مرا برای چه دعوت کرده‌اید!