درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …فرفورژهباربری اتوبار تهران ، نوبهار / …دستگاه بسته بندی

خداداد عزیزی با کروات مقابل دوربین/عکس