به گزارش خبرآنلاین، فریدون مجلسی کارشناس روابط بین الملل درباره عدم شرکت وزیر خارجه در اجلاس آن و دلایلش گفت: من فکر می کنم ظریف در مذاکرات برجام که موفقیت آمیز هم بود، تبدیل به چهره ای بین المللی شد که مهم و تاثیرگزار بود. مخالفان داخلی برجام، از همان روزهای اول دست به مخدوش کردن چهره او زدند. اخیرا می بینیم که ظریف هم به سوی مخالفان برجام متمایل شده و وجه بین المللی که داشته ممکن است تحت تاثیر این اقدامات مخدوش شود. به همین دلیل است که در شرایط فعلی حضور ظریف در داووس نمی توانست موثر باشد و ادامه سیاست های او که همیشه در مجامع بین المللی با زیرکی اوضاع را به نفع ایران پیش می برد فعلا ممکن نیست. وی افزود: ظریف محاسبه کرده بود که با جدا کردن اروپا و آمریکا می تواند ترامپ را به سوی منزوی شدن ببرد. این اتفاق تا حدی هم افتاد . اما اروپا و امریکا متحدان درجه اول هم هستند که سابقه حمایت از یک دیگر را در طول تاریخ دارند.  علاوه بر این الان موضوع رژیم صهیونیستی مطرح است. در این حوزه حتی روسیه هم طرف اسرائیل را می گیرد و شریک در حفط بقای آن هاست. ما دیدیم که وقتی ظریف در مورد خروج از npt به غربی ها هشدار داد اولین تذکر را از جانب روس ها گرفت. این تهدید از نظر شنوندگان آن منفی تلقی می شود و اروپا و ایران را از یکدیگر دورتر می کند. همه کشورهایی که از ایران دفاع می کردند، روسیه و چین و حتی مالزی هم بر سر ماجرای npt از ایران دور خواهند شد و این باعث انزوا می شود و همان اتفاقی می افتد که ترامپ به دنبال آن است. مجلسی در پایان گفت: برنامه امریکا تنها انزوا نیست. آنها می خواهند ایران را به یک جنگ فرسایشی بکشند و منافع و اقتصاد ایران را فرسوده کنند. برنامه آنها این است که با پیگیری این سیاست ها باعث تضعیف کشور شوند و وقتی کشور فرسوده شود، تحقق اهداف آنها آسان تر خواهد بود. مشروح این گفت و گو را اینجا بخوانید. 310311