تذکر نماینده صومعه سرا در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان

تذکر نماینده صومعه سرا در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان
سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در جلسه علنی مجلس و در تذکر شفاهی اظهار داشت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی آموزش و پرورش و همچنین بیمه کشاورزی بسیار مهم است ضمن اینکه مجلس در مورد رفع مشکلات کارمندان شوراهای حل اختلاف هم اقداماتی انجام داده که باید سریعا به مرحله اجرا برسد. وی افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بسیار مهم است و این قانون باید سریعا اجرایی شده و تعیین تکلیف شود. نماینده صومعه‌سرا در مجلس گفت: زراعت چوب خانگی متعلق به اشخاص است و نباید در گلوگاه‌های مختلف کشور جلوی ماشین حمل این چوب‌ها را بگیرند. 217