ثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTدستگاه چاپ بنرقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …

هزینه رهن و اجاره کوچک متراژهای پایتخت
به گزارش خبرآنلاین، بررسی فایل های اجاره نشان می دهد که در خیابان نیرو هوایی یک واحد 46 متری ، ماهانه 3.5 میلیون تومان و با مبلغ 20 میلیون تومان و همچنین یک واحد 55 متری در پیروزی خیابان پرواز با ماهانه 1.5 میلیون تومان و و با مبلغ 20 میلیون تومان ، رهن و اجاره داده می شود. بیشتر بخوانید:  دو برنامه مهم برای مهار بازار اجاره / مالیات خانه خالی چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟ همچنین در خیابان سبلان یک آپارتمان 55 متری با 30 میلیون تومان و ماهانه 2.3 میلیون تومان برای رهن و اجاره آگهی شده است. بیشترین میزان رهن در میان فایل های بررسی شده متعلق به یک واحد 55 متری در نارمک است که مالک ماهانه 2.1 میلیون و رهن 220 میلیون تومانی درخواست کرده است. در ستارخان نیز می توان یک واحد 50 متری را با اجاره ماهانه 3.2 میلیون و مبلغ 40 میلیون تومان ، رهن و اجاره کرد. محدوده متراژ اجاره ماهانه میزان رهن جنت آباد جنوبی 55متر 2.8 میلیون 80 میلیون جیحون 43متر 1.5 میلیون 50 میلیون سبلان 55متر 2.3 میلیون 30 میلیون بریانک 57متر 1.7 میلیون 100 میلیون رودکی 37متر 1.9 میلیون 65 میلیون شمس آباد 56متر 3 میلیون 100 میلیون ستارخان 50متر 3.2 میلیون 40 میلیون طرشت 60متر 3 میلیون 50 میلیون نبرد شمالی 50متر 2.5 میلیون 110 میلیون نیروهوایی 46متر 3.5 میلیون 20 میلیون قصرالدشت 50متر 2 میلیون 100 میلیون امیریه 40متر 2 میلیون 50 میلیون پیروزی، پرواز 55متر 1.5 میلیون 20 میلیون نازی آباد 40متر 1.5 میلیون 60 میلیون تهران نو 55متر 1.2 میلیون 115 میلیون نارمک 55متر 2.1 میلیون 220 میلیون 223224