اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مجلسی: چین تا بیست سال آینده هم دومین «ابرقدرت جهان» خواهد بود/ آمریکا تا نیم قرن آینده موقعیت خود را حفظ خواهد کرد
فریدون مجلسی در پاسخ به این سوال که چه پیش بینی از آینده بلوک بندی قدرت در جهان دارید؟ چه کشور هایی قدرتمند تر و چه کشور هایی ضعیف تر خواهند شد؟ اظهار داشت: در این بحث معمولا چین و روسیه را با هم جمع بندی می کنند درحالیکه چین دومین ابرقدرت جهان است و تا بیست سال دیگر هم دومین ابر قدرت جهان خواهد بود، بعد از چین هند ابرقدرت جهان خواهد بود و بعد از این ها نوبت برزیل می رسد اگر اروپا را یک اتحادیه واحد فرض کنیم اتحادیه اروپا قبل از برزیل قرار می گیرد. بعد از این کشور ها نوبت اندونزی می رسد و سپس نوبت عربستان است. این تصویری است که شخصا بعد از تجربه ای طولانی کسب کرده ام عقیده ای شخصی است که بعد از بررسی اقتصادی اتحادیه اروپا به دست آورده ایم. معتقدم روسیه بعد از این کشور ها قرار می گیرد روسیه بالقوه می تواند در مقام سوم قرار بگیرد ولی بالفعل با سیاست های آسیایی و با ماجرا جویی هایی که می بینیم به چنین موقعیتی دست پیدا نمی کند مگر زمانی که بتواند با اصلاحات سیاسی خودش را در سیستم بین المللی قابل قبولی تطبیق بدهد در آن صورت روسیه می تواند بعد از هند مقام چهارم را برای خود کسب کند. در این فاصله مجموعه کره جنوبی و ژاپن باید مورد توجه قرار بگیرند زیرا بعد از اروپا هستند. کشور هایی که درگیر ماجرا جویی های بین المللی هستند بازندگان اصلی خواهند بود وی افزود: در اینجا کشور هایی که درگیر ماجرا جویی های بین المللی و سیاست های شعاری و دور شدن از هنجار های بین المللی و جنگ و ستیز و … هستند بازندگان اصلی خواهند بود برای اینکه جنگی که فرسایشی است و نیروهای اقتصادی را به تحلیل می برد سر انجام قدرت های نظامی و دفاعی را هم به تحلیل می برد و چیزی عاید آن ها نمی شود. وقتی از عربستان به عنوان یک قدرت نام می برم مجموعه کشور های عربی ساحل خلیج فارس مد نظر هستند که به منابع اقتصادی و منابع اولیه انرژی دسترسی فوق العاده دارند و شورای خلیج فارس است که در آینده یمن و عراق هم به آن افزوده خواهند شد و به عنوان یکی از بزرگترین قدرت های صنعتی و اقتصادی جهان در می آیند. دنیا دیگر دو بلوک شرق و غرب نخواهد بود/ ایران باید بتواند خود را از سر تحریم آزاد کند و استقلال خود را در عرصه بین الملل بازیابی کند وی در خصوص اینکه وضعیت ایران در این بین چگونه خواهد بود؟ تصریح کرد: وضعیت ایران بسیار حساس و متزلزل است. بستگی دارد ایران تا چه اندازه خود را با هنجار های بین المللی وفق بدهد و از گرایش به هر یک از قدرت های دیگر چقدر سهم ببرد. دنیا دیگر دو بلوک شرق و غرب نیست و نخواهد بود. باید از این که منحصرا تحت تاثیر یا در ارتباط با یکی یا دو قدرت و اسیر آن ها باشد رها شود، ایران باید بتواند خود را از سر تحریم آزاد کند و استقلال خود را در عرصه بین الملل بازیابی کند، در آن صورت ایران می تواند به همراه ترکیه و جمهوری آذربایجان و کشور های منطقه ای مثل ترکمنستان که زمینه های بالایی دارند یکی از واحد هایی باشد که به صورت قدرت اقتصادی جهانی در بیاید ولی به تنهایی هیچ. آمریکا تا نیم قرن آینده موقعیت خود را حفظ خواهد کرد/ در آینده چین بزرگترین قدرت اقتصادی جهان خواهد بود مجلسی در مورد اینکه در بلوک بندی های جدید آیا بلوک بندی شرق و غرب بی معنی خواهد بود؟ گفت: هم اکنون هم بی معنی است بلوک بندی شرق و غرب بر می گردد به دورانی که کمونیسم بر شوروی و چین حاکم بود و خواهان این بودند که تمام کشور های دنیا زیر سلطه تئوری مارکسیسم قرار بگیرند این تئوری در عمل توسط این کشور ها نقض شد یعنی چیزی که روی عدالت خواهی و بالا بردن ارزش های انسانی و… پایه ریزی شده بود در قالب یک دولت ایدئولوژیک منجر به دولتی پلیسی شد که به خاطر حفظ خود تمامی آن ارزش های انسانی و عدالت خواهی و … را عملا زیر پا گذاشت و به جای آن یک میلیتاریسم سلطه گر را جایگزین کردند که رو به توسعه بود و متقابلا میلیتاریسم مقابل خود را یعنی دنیای سرمایه داری را به واکنش وا داشتند ولی توان مقابله با آن واکنش را نداشتند بخصوص شوروی. چین بعد از اینکه خود را از آن قیود آزاد کرد بسیاری از قوانین جهان سرمایه داری را در پیش گرفت و عملا توانست خود را از آن مخمصه برهاند و دیگر هرگز مایل به بازگشت به آن مشکلات نبوده و نیست و نخواهد بود. تلاش هایی که در جهت تبلیغات شده که بخواهند چین را بخاطر توسعه سریع اش همراه با روسیه به کناری بگذارند و محدود اش کنند به نتیجه نرسیده است. چین منافع ملی خود را به همه ترجیح می دهد و راه خود را در حفظ صلح بین المللی پیدا کرده است و به این جا رسیده است، در آینده چین بزرگترین قدرت اقتصادی جهان خواهد بود ولی این بزرگترین قدرت اقتصادی جهان به عنوان ابر قدرت نمره یک جهان نیست زیرا جمعیت چین چهار برابر بیشتر از امریکا است و همواره درآمد سرانه آمریکا و زمینه های مهم اقتصادی و مالی و مدیریتی و صنعتی که دارد تا نیم قرن آینده موقعیت خود را حفظ خواهد کرد. 311311