شکایت از عربستان و امارات همزمان با سفر مکرون

شکایت از عربستان و امارات همزمان با سفر مکرون
شاکیان همچنین دو کشور عربستان و امارات را به جنایت وکشتار گسترده مردم یمن متهم کرده و اعلام کردند که این دو کشور از حامیان اصلی گروه‌های تروریست به ویژه القاعده و تامین کننده مالی آن‌ها هستند. از سوی دیگر سفر مکرون به کشورهای حاشیه خلیج فارس و به ویژه دیدار با بن سلمان ولیعهد سعودی با انتقادهای زیادی روبرو شده است. روزنامه لوموند نوشت؛ مکرون به عنوان اولین رهبر غربی پس از قتل فجیح جمال قاشقچی، با بن سلمان دیدار کرد که بحث و انتقادهای زیادی را در محافل سیاسی در بر داشته است. شبکه خبری BFM در میزگردی اعلام کرد: دیدار جنجال بر انگیز مکرون با بن سلمان مسئول قتل جمال قاشقچی در محافل خبری و سیاسی با شگفتی همراه بوده است. لیبراسیون و لوموند با تیتر مکرون با متحدان مشکل آفرین و دردسرساز به استقبال سفر مکرون رفت. روزنامه اکسپرس نیز نوشت: با انتقادهای گسترده، مکرون پس از دیدار با بن سلمان در موضع دفاع قرار گرفته است. 311311