خدمات باغبانی در منزلسیم بکسل و اتصالات استیلچاق کننده صورت و بدن فول فت کاملا …قفسه بالکن/قفسه نیم طبقه/قفسه سقف

نامه روسیه و چین به شورای امنیت در واکنش به ادعای آمریکا علیه ایران
 ژانگ چون روز یکشنبه با ارسال این نامه به آنتونیو گوترش و عبدو آباری سفیر نیجر و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، افزود: بازگشت به نامه ۲۰ اوت ۲۰۲۰، مفتخرم نظر شما را به موضع چین در قبال اعلامیه روز گذشته آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران جلب کنم. وی ادامه داد: آمریکا در ماه مه ۲۰۱۸ به طور یک جانبه از برجام کناره‌گیری کرد و دیگر یک شرکت‌کننده در برجام نیست.  بنابراین، درخواست آمریکا مستند به سازوکار بازگشت سریع تحریم‌ها غیرقانونی است.  سفیر چین در سازمان ملل متحد اضافه کرد: در پاسخ به نامه ۲۰ اوت ۲۰۲۰ ایالات متحده، ۱۳ عضو شورای امنیت به رئیس شورا نامه نوشتند و به صراحت اظهار داشتند که نامه آمریکا به منزله اعلانی نیست که در بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص شده است و هرگونه تصمیم یا اقدام ناشی از نامه ایالات متحده فاقد هرگونه تاثیر حقوقی، سیاسی یا عملی است.  جون تاکید کرد: همچنین دیدگاه آنها توسط رئیس شورا در نتیجه‌گیری ۲۵ اوت منعکس شد.  از این رو، مکانیسم ماشه نباید اجرایی شده تلقی شود و مفاد قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) ، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) ، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) ، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) به موجب بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱، پس از ۲۰ سپتامبر هم خاتمه یافته خواهند بود. وی تصریح کرد: مایلم بار دیگر تکرار کنم که چین به حفظ اثربخشی برجام و اقتدار قطعنامه شورای امنیت متعهد است و تلاش بی وقفه‌ای را برای حل سیاسی مساله هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد. نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد همچنین خواستار ثبت این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت شده است. پیش بینی می‌شود ۱۱ عضو دیگر شورای امنیت که مخالف روند ادعایی آمریکا هستند هم در نامه‌های جداگانه تاکید کنند که اعتقادی به بازگشت تحریم‌ها ندارند همچنان که در ۲۰ اوت ۲۰۲۰ انجام دادند. نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد نیز در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، ادعای آمریکا برای بازگشت تحریم‌های این سازمان علیه را غیرقانونی دانست و گفت: تحریم‌های مربوطه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته‌اند. نامه روز یکشنبه واسیلی نبنزیا به آنتونیو گوترش و عبدو آباری سفیر نیجر و رئیس دوره‌ای شورای امنیت به شرح زیر است: «بازگشت به نامه ۲۰ اوت اینجانب، مفتخرم بار دیگر موضع خودمان را درباره ادعای آمریکا مبنی بر اعاده مکانیسم ماشه بر اساس بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تکرار کنم. ما همچنان به طور بدیهی، این ادعاها را غیرقانونی می‌دانیم چرا که عامدانه و به طور رسمی در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و این خروج را مخفی هم نکرد. در نتیجه قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را نقض کرد. بنابراین هرگونه حقی را برای استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت  از جمله موارد موجود در بند ۱۱ آن را از خود سلب کرد. این روش به طور گسترده‌ای توسط اکثریت اعضای شورا به اشتراک گذاشته شده است که به صراحت آن را در جلسه ۲۵ اوت شورای امنیت و در مکاتبات خود با رئیس این شورا بیان کردند. ایالات متحده تنها کشور عضو است که خلاف این را ادعا می کند. در تاریخ ۲۵ اوت، رئیس شورا به وضوح موارد زیر را بیان کرد: «سوالاتی از من مطرح شده است. در مورد سوال فدراسیون روسیه و همچنین سایر افراد، پس از مشورت با اعضا و دریافت نامه از بسیاری از کشورهای عضو، برای من روشن است که یک عضو وجود دارد که موضع خاصی دارد، در حالی که تعداد قابل توجهی از اعضای دیدگاه‌های مخالفی دارند. به نظر من در شورا اتفاق نظر وجود ندارد. بنابراین رئیس شورا در موقعیتی نیست که اقدامات بیشتری انجام دهد.» این نتیجه گیری و همچنین نظرات مربوط به اکثریت اعضای شورا در نامه رئیس شورا به تاریخ ۲۷ اوت منعکس شده که به عنوان سند شورای امنیت ثبت شده است. بنابراین ، همچنان مکانیسم ماشه را محقق نشده می‌دانیم و تمام قطعنامه‌های شورای امنیت ذکر شده در بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خاتمه یافته است، که در واقع به این معنی است که هیچ تحریم سازمان ملل علیه ایران بازگردانده نشده است و هرگونه ادعا یا اقدام خلاف آن، یکجانبه و غیرقانونی خواهد بود. موضع بیشتر ما در این مورد در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۰ سپتامبر (ضمیمه این نامه) شرح داده شده است.» سفیر روسیه در سازمان ملل متحد همچنین خواستار ثبت این نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. 311311