اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فارابی از ترس خالی ماندن سالن‌، فیلم‌هایش را به صداوسیما فروخت؟