تولید کدام خودروها طی یک سال کاهش یافته است؟

تولید کدام خودروها طی یک سال کاهش یافته است؟
بررسی جدیدترین آمار تولید خودرو در ۷ ماهه ابتدای امسال نشان می‌دهد که تولید سواری، ( اتوبوس؛ مینی‌بوس و ون)، (کامیون؛ کامیونت و کشنده) افزایش و تولید وانت کاهش یافته است.  براین اساس تولید سواری در ۷ ماهه ابتدای امسال ۵۰۷ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد افزایش داشته است. در ۷ ماهه ابتدای سال گذشته ۵۰۰ هزار دستگاه سواری تولید شده است.  براساس این گزارش تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون در ۷ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.  در ۷ ماهه ابتدای سال گذشته ۱۰۱۰ دستگاه و در ۷ ماهه ابتدای امسال نیز ۱۱۳۶ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون تولید شده است. همچنین تولید کامیون، کامیونت و کشنده از ۳۰۱۶ دستگاه در سال ۹۹ به ۴۹۵۷ دستگاه در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت است.  تولید وانت در ۷ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۸ درصد کاهش داشته بطوریکه تولید آن از ۴۶۷۹۷ دستگاه در ۷ ماهه ابتدای امسال به ۴۱۲۵۴ دستگاه در ۷ ماهه ابتدای امسال رسیده است. ۲۲۳۲۲۷