اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مرغ در بازار چند قیمت خورد؟