دولت رئیسی تن به برجام بدهد، کابوس قطعنامه ۵۹۸ می شود/ روزی ۱۲۰ میلیون دلار ضرر هسته ای می دهیم