اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | خط و نشان وزیر خارجه برای آمریکا: در مذاکرات انعطاف نشان ندهند پلن بی داریم!