اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد