تصاویر | قاب‌هایی هولناک از نبرد آتش و آب در جزایر قناری