اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فقط ۲۵۰ راس از این حیوان چند همسر در ایران باقی مانده