اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | پرتاب تخم مرغ توسط کشاورزان به سمت وزیر کشاورزی