اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | عجیب اما واقعی؛ شنا سوئدی با دو انگشت روی یک ریسمان و معلق در هوا