ببینید | تیراندازی در ورودی مسجدالاقصی و زخمی شدن ۳ صهیونیست

ببینید | تیراندازی در ورودی مسجدالاقصی و زخمی شدن ۳ صهیونیست