اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حمایت تمام قد عطاالله مهاجرانی از سفر رئیسی به روسیه
 مهاجرانی در توئیتر خود نوشت:* درباره سفر آقای رئیسی به روسیه و سفر عبداللهیان به چین، اپوزسیون فریاد برآورده اند: که استقلال و وطن به سرعت باد، می رفت که اپوزسیون رسید! اولا اپوزسیون محترمی که آمریکا و اسرائیل را به حمله به ایران تشویق می کرد، معنی استقلال و وطن را می فهمد!؟ بیشتر بخوانید :  دیدگاه صریح محمود دعایی در باره عطاءالله مهاجرانی و سیدمحمدخاتمی عطاالله مهاجرانی : این فیلم را حتما ببینید * ثانیا، اپوزسیون گمان می کرد ج ا ایران نمی تواند در برابر تحریم و فشار سیاسی آمریکا دوام بیاورد. حالا وقت فروپاشی است و باید شورای انقلاب تعیین کرد. آقای محترمی که با دو نفر خیالزده دیگر ١٢ سال پیش بیانیه دادند و رهبری جنبش سبز را به واشنگتن - لندن منتقل کردند، حالا می گوید، باید شورای رهبری موقت تشکیل شود. * مخالفت و هیاهوی مجموعه اپوزسیون برانداز، به خاطر بر باد رفتن آرزوهاست. نه تنها معاهدات طولانی مدت با روسیه و چین - بالطبع با رعایت مصالح کشور و ملت- ضروری و مهم است. می بایست با هند نیز چنین معاهده ای سامان یابد. این هیاهو ها، از سر نومیدی و زوال اپوزسیون نومید و بی آینده است. 21217