معاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتمانسکوبندی آزمایشگاهاز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …تحصیل در کانادا

آیت‌الله مکارم شیرازی: دلارهای نفتی و حمایت آمریکا نبود، وهابیت نابود شده بود/ خطر وهابیت تکفیری منحصر به شیعه نیست