اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه مهاحری به رئیسی : ظهر شد ، وزیر اقتصاد نیامد!