اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | فریادهای شهید مطهری بر تحریف‌های عاشورا | تحریف‌ها از کدام کتاب شروع شد؟