تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …هواکش سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد …فنر های پیچشی و فنر فرمداراتوبار و باربری ابریشم بار حمل …