اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | بیهوش شدن یک معترض بر اثر ضربه مشت پلیس در فرانسه