نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …برس صنعتی

شگفتی‌های مصرف برق در شبانه روز گذشته
میزان مصرف برق صنایع شامگاه پنج شنبه نهم مرداد ۹۹ و در ساعت ۲۱ و ۱۳ دقیقه براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حالی به رقم چهار هزار و ۷۱۷ مگاوات رسید که شب قبل تر آن میزان مصرف در این ساعت به سه هزار و ۹۲۸ مگاوات رسیده بود. روند مصرف برق در بخش صنایع  اما در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه  روز گذشته درحالی به چهار هزار و ۲۳۹ مگاوات رسید که روزپیشتر آن و درساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه  چهار هزار و ۳۲۵ مگاوات گزارش شده بود. میزان مصرف سایر بخش‌ها نیز به این ترتیب بود که درساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه به رقم ۵۷ هزار و ۷۱۰ مگاوات درحالی رسید که روز پیش آن میزان مصرف در این بازه زمانی ۵۸ هزار و ۱۸۳ مگاوات بود. این میزان مصرف روز گذشته سایر بخش‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته که ۵۷ هزار و ۳۷۷ مصرف شده بود رشد ناچیزی را نشان می‌دهد. درعین حال سال گذشته مصرف شب گذشته این تاریخ بررسی شده در این بخش درساعت ۲۱و ۱۳ دقیقه با کاهش روبرو شد و به رقم ۵۶ هزار و ۷۴۰ مگاوات رسید و این درحالی است که شب قبل میزان مصرف به ۵۸ هزار و ۲۲۴ مگاوات در حوالی همین ساعت رسیده بود. پارسال و در همین بازه زمانی میزان مصرف ۵۵ هزار و ۸۶۹ مگاوات بود که باز رشد کمی را نشان می‌دهد. ۲۲۳۲۲۵