ال ای دی نواری RGB 5050کلید مینیاتوری زریردستگاه سی ان سیساخت قالب دیوار گچی پیش ساخته به …

پاسخ وزارت نیرو به گزارش خبرآنلاین؛ نگفتیم وارد دوره ترسالی شده‌ایم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در پاسخ  به مطلب منتشر در خبرآنلاین در تاریخ ۱۱/۱/۱۴۰۰ با کد خبر  ۱۴۹۸۹۳۰ تحت عنوان "دروغ بود ؛ خبری از تر سالی نیست / ۱۳۹۹ همه ایران خشک بود  " این توضیحات را ارائه داده است: ۱- در بررسی های آماری ،میانگین متحرک یکی از ابزارهای بررسی روند تغییرات بوده و امکان مقایسه روند حاکم در شرایط فعلی را با دوره مشابه در طول دوره آماری فراهم می نماید. در این نمودار که برای دوره های آماری موجود با میانگین متحرک ۷ ساله تهیه شده است، شیب تند افزایش ارتفاع بارش، پس از سال آبی ۹۷-۱۳۹۶ (به عنوان یکی از کم بارش ترین سال­ها) تا سال آبی ۹۸-۱۳۹۷ (به عنوان یکی از پرباران ترین سال­ها در طول دوره آماری) قابل مشاهده است. چنین روندی البته در طول دوره آماری بی سابقه نبوده و موارد مشابه آن در کشور رخ داده است. به ترتیبی که در طول دوره آماری با بیش از ۵ دهه جمع آوری آمار بارش کشور، چند سال آبی کم بارش با فاصله بسیار کوتاهی از یک سال پربارش و برعکس رخ داده است. برای نمونه می توان از این موارد به وقوع سال کم بارش ۷۳-۱۳۷۲ پس از وقوع یک سال پربارش ۷۲-۱۳۷۱ اشاره نمود. ۲- شکل‌­های پیوست، تغییرات متوسط بارش یک سال آبی کامل کشور (از سال آبی ۴۸-۱۳۴۷ تا سال آبی ۹۹-۱۳۹۸) و تغییرات متوسط بارش کشور در بازه زمانی ابتدای مهر تا ۳۱ فروردین (از سال آبی ۴۸-۱۳۴۷ تا سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) بر اساس محاسبات شبکه ایستگاه­های باران­‌سنج مبنای وزارت نیرو را نشان می­‌دهد. از شکل ملاحظه  می‌­گردد طی دوره آماری ۵۳ ساله، وقوع دوره­‌های خشک بلافاصله پس از دو سال آبی تر کاملا محتمل و به صورت تکراری رخ داده است. ۳- بر اساس محاسبات حاصل از داده های  تولیدی شبکه ایستگاه­های باران­سنج مبنای وزارت نیرو،  بارش سال­های آبی ۹۷-۱۳۹۸ و ۹۹-۱۳۹۸ کشور به ترتیب ۳۸ درصد و ۲۷ درصد نسبت به متوسط بلندمدت، افزایش یافته و کشور در این سال­های آبی، به اصطلاح شرایط ترسالی را تجربه نموده است. بر این اساس، تنها اطلاق عنوان ترسال به سال­‌های آبی مذکور صحیح بوده و این موضوع با توجه به موارد مورد اشاره در بندهای ۱ و ۲ مذکور به معنای ورود به دور ترسالی محسوب نمی شود.. با عنایت به موارد فوق الذکر، اطمینان از ورود به دوره­های ترسالی یا خشکسالی تنها بر اساس تکرار رخداد مشابه طی دو سال آبی، ممکن نمی‌­باشد. چنین به نظر می­‌رسد که به طور طبیعی مقصود مقامات محترم وزارت نیرو چنانچه در رسانه ها انتشار پیدا کرده است ، اطلاق عنوان ترسالی به سال­‌های آبی مذکور بوده است.          ۴۷۲۳۷