اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | تعجب استاد دانشگاه لایبنیتز هانوفر؛ چرا در ایران با خودرو تا رودخانه و ساحل می‌روند؟!