دعوا در مراسم معارفه استاندار جدید/ استاندار سیلی خورد
مراسم معارفه عابدین خرم استاندار استان آذربایجان شرقی با حاشیه هایی همراه بود. در ابتدای قرارگرفتن خرم در پشت تریبون، یکی از حاضرین  اقدام به برخورد فیزیکی با استاندار منتخب کرد و موجب شد برای لحظاتی نظم جلسه بهم بریزد. این فرد ابتدا ضربه‌ای از پشت سر به خرم وارد کرد و سپس اورا هل داد. استاندار آذربایجان شرقی پس از این اتفاق متانت خود را حفظ کرد و از هر گونه واکنشی خودداری کرد. اما با دخالت ماموران حراست سالن بلافاصله فضای جلسه به حالت عادی برگشت، انگیزه های این فرد خصومت شخصی عنوان شده است.  بعد از چندلحظه مراسم به حالت عادی خود بازگشت و سخنرانی استاندار منتخب هیأت دولت ادامه یافت. مراسم تودیع استاندار جدید آذربایجان شرقی با حضور وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. 23231