اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اینجا ترکیه؛ اوضاع اصلا خوب نیست!