اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | لحظه هولناک سقوط پالت شیشه روی سر کارگر / حاوی تصاویر دلخراش