قیمت انوع گوشت در میادین میوه و تره بار/  کله‌پاچه…
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین بر اساس نرخ نامه اعلامی ، قیمت مواد پروتئینی در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران به این شرح است. ۱- ران تازه گوساله هر کیلوگرم ۱۴۸۱۰۰ تومان ۲- سردست تازه گوساله هر کیلوگرم ۱۴۶۱۰۰ تومان ۳- گوشت مخلوط یا لُخم گوساله هر کیلوگرم ۱۳۳ هزار تومان ۴- گوشت چرخ‌کرده مخلوط هر کیلوگرم ۱۲۹ هزار تومان ۵- ران تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۳۴ هزار تومان ۶- سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۱۴۲۰۰ تومان ۷- کف‌دست تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۳۲ هزار تومان ۸- لاشه کامل یا شقه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۱۱۲۰۰ تومان ۹- ران منجمد گوساله هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان ۱۰- سردست منجمد گوساله هر کیلوگرم ۱۰۸ هزار تومان ۱۱- ران منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۱۰۳ هزار تومان ۱۲- سردست منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۹۱ هزار تومان ۱۳- کف‌دست منجمد گوسفندی هر کیلوگرم ۹۹ هزار تومان ۱۴- دست کامل دل و جگر هر کیلوگرم ۹۲ هزار تومان ۱۵- دست کامل کله و پاچه درشت ۱۱۵ هزار تومان ۲۲۳۲۲۳