اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | خیابان‌خوابی مردم گوانژو چین به خاطر قرنطینه کرونایی