ادعای جالب نماینده مردم اهواز درباره ظرفیت های کشور

ادعای جالب نماینده مردم اهواز درباره ظرفیت های کشور
سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز  با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد اهمیت توجه به منابع کشور گفت: ما از ظرفیت‌های زیادی در کشورمان با توجه به منابعی که دراختیار داریم برخوردار هستیم و این یک غنیمت برای کشور ما به شمار می‌رود. وی افزود: نکته و مسئله مهم اینجاست که استفاده و بهره‌برداری صحیح از منابع کشور باید با برنامه انجام شود تا بتوانیم بهترین بهره‌وری را از منابع دراختیار داشته باشیم. وی اظهار داشت: برنامه‌ریزان کشور باید برای استفاده بهینه از منابع کشور در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی دقیق و مربوط به آن بخش را داشته باشند و باید بدانیم که در برابر مردم و در برابر نسل‌های آینده در این زمینه مسئولیت داریم. حسینی خاطرنشان کرد: ما در شرایط فعلی باید بهترین بهره‌وری را دراختیار داشته باشیم و همین که به گونه‌ای عمل کنیم براساس نیاز کشور در آینده این منابع را مدیریت کنیم. وی افزود: ما در حوزه منابع انسانی نیز از ظرفیت خوبی برخورداریم. جامعه نخبگان ما می‌توانند موتور محرکه بخش‌های مختلف باشند و ما از این ظرفیت نخبگانی به خوبی برخورداریم. دانشمندان ایرانی ثابت کرده‌اند که در هر زمینه‌ای ورود کنند موفقیت‌های بزرگی را کسب می‌کنند.  نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: بسیاری از کشورها نسبت به ظرفیت‌هایی که دراختیار داریم چه در حوزه منابع انسانی و چه در حوزه منابع طبیعی غبطه می‌خورند اما ما به دلایلی همچون عدم برنامه‌ریزی به موقع نتوانستیم استفاده درستی از منابع دراختیارمان داشته باشیم.  23217